Miten ETTS toimii?


Laaja-alaista tukea


Mercedes Zachariaksen säätiön tuki kohdistuu erityisesti tuotantoeläinten tutkimukseen.

Helvi Knuuttilan säätiö tukee laaja-alaisemmin pieneläinklinikan toimintaa, henkilökunnan koulutusta ja pieneläinten tutkimusta.

Tutkimuksen kohteina ovat nimenomaan eläinten sairaudet, terveydenhuolto ja hyvinvointi – ei niinkään eläinten käyttö ihmisiin kohdistuvan tutkimuksen malleina.

Juuret yliopistolla


Eläinlääketieteen tutkimuksen tukisäätiöllä on vahvat yhteydet eläinlääketieteelliseen tiedekuntaan: kaikki nykyisen hallituksen jäsenet ovat tai ovat olleet tiedekunnan palveluksessa. Säätiön ensimmäisenä puheenjohtajana toimi professori Ilkka Alitalo ja seuraavina puheenjohtajina professori Hannu Saloniemi vuosina 1998-2007, professori Terttu Katila-Yrjänä 2008-2015, professori Timo Soveri 2016-2021 ja professori Olli Peltoniemi 2022-2023.

Taitavan varainhoidon ansiosta säätiön pääoma on kasvanut huomattavasti, minkä vuoksi apurahan saajien määrää on pystytty jatkuvasti lisäämään.

Apurahojen jakaminen


Apurahoja jaettaessa priorisoidaan eläinlääketieteellisen tiedekunnan tohtoriopiskelijoita, mutta myös muut tutkijat voivat saada rahoitusta.

Matka-apurahojen myönnössä asetetaan etusijalle hakijat, joilla on oma esitys kongressissa. Apurahoja jaetaan kerran vuodessa.


Hallitus

Eläinlääketieteen tutkimuksen tukisäätiön hallitukseen
kuuluu kahdeksan jäsentä. Lisäksi hallituksella on asiamies.


Hallituksen jäsenet


Päivi Rajala-Schultz, professori, puheenjohtaja
Tiina Heinänen, tutkimushoitaja
Laura Hänninen, dosentti
Janne Lundén, professorii
Sari Mölsä, dosentti
Thomas Spillmann, professori
Antti Sukura, professori
Juhani Taponen, professori

Anne Mikkola, asiamiesRahastot


Eläinlääketieteen tutkimuksen tukisäätiö hallitsee Mercedes Zachariassenin, Helvi Knuuttilan, Meeri ja Pentti Suhosen sekä Elintarvikehygienian tutkimusrahaston varoja.

Tukisäätiö hallinnoi rahastoja seuraavilla prosenttiosuuksilla:


Mercedes Zachariassenin rahasto 56,3%
Helvi Knuuttilan rahasto 42,0%
Meeri ja Pentti Suhosen rahasto 1,0%
Elintarvikehygienian tutkimusrahasto 0.7%

Lahjoittajat


Mercedes Zachariassen


Rahasto on muodostettu neiti Elfe Mercedes Zachariassenin tekemästä testamenttilahjoituksesta, jonka arvo vuonna 1980 oli 117 967 markkaa. Rahaston tuotto on käytettävä lahjoittajan tahdon mukaisesti kotieläinten sairauksiin kohdistuvan tutkimuksen tukemiseen. Edellä sanottua tutkimusta on eläinsairauksien olemuksen, syntymekanismien ja leviämisen tuntemusta ja selittämistä edistävä tutkimus; eläinsairauksien diagnosointiin ja hoitoon liittyvä tutkimus; sekä ympäristötekijän vaikutusta eläinten terveyteen selvittävä ja ehkäisevä eläinlääketieteen tutkimus.

Helvi Knuuttila


Rahasto on muodostettu LL Helvi Knuuttilan eläinlääketieteellisen korkeakoulun pieneläinklinikalle tekemästä testamenttilahjoituksesta, jonka arvo vuonna 1986 oli 599 481 markkaa. Rahaston tuotto on käytettävä kokonaisuudessaan eläinlääketieteellisen tiedekunnan pieneläinklinikan toiminnan tukemiseen ja edistämiseen lahjoittajan tahdon mukaisesti. Edellä sanottua toiminta on apurahojen myöntäminen henkilökunnan ammatilliseen jatko- ja täydennyskoulutukseen; koulutustilaisuuksien järjestämiseen henkilökunnalle; alaan liittyvään tutkimustyön tukemiseen; muun pieneläinklinikan palvelukykyyn liittyvän toiminnan tukemiseen. Rahaston toimintoja suunnittelee, varainkäyttöä valvoo ja niiden jakamisesta päättää Helvi Knuuttila toimikunta.


Meeri ja Pentti Suhonen


Rahasto on muodostettu sisarusten Meeri ja Pentti Suhosen tekemästä lahjakirjasta Eläinlääketieteen tutkimuksen tukisäätiölle. Lahjakirjalla säätiölle myönnettiin vuonna 1997 omistus- ja hallintaoikeus Helsingissä sijaitsevaan asunto-osakkeeseen. Lahjan tuotto on käytettävä koirien ja muiden pieneläinten hoidon- ja tutkimustyön edistämiseen.

Elintarvikehygienian tutkimusrahasto


Rahasto rahoittaa elintarvikehygienian tutkimusta ja tutkijakoulutusta.