Hakuprosessista


Eläinlääketieteen tutkimuksen tukisäätiö julistaa haettavaksi apurahoja kerran vuodessa tammikuussa.

Hakemus toimitetaan hakuajan loppuun mennessä sähköisesti. Sähköinen versio on tallennettava ja lähetettävä kaikkine liitteineen sähköisesti säätiön hakujärjestelmään. Myöhästyneitä hakemuksia tai niiden liitteitä ei huomioida.

Apurahahakemukset on jätettävä säätiölle hakukuulutuksessa ilmoitettuun ajankohtaan mennessä.

Jos hakee apurahaa samaan aiheeseen eri rahastoista, jokaiselle rahastolle on tehtävä erillinen hakemus. Henkilökohtainen tutkimusapuraha myönnetään, mikäli hakija ei apurahakautenaan ole päätoimisessa palvelussuhteessa.

Apurahat ovat haettavissa seuraavan kerran vuoden 2024 tammikuussa.


Hakukuulutukset ja kaavakkeet

Eläinlääketieteen tutkimuksen tukisäätiön vuoden 2023 tutkimus- ja matka-apurahojen haku on päättynyt.

Mercedes Zachariassenin rahastosta tuotantoeläinten sairauksiin kohdistuvien tutkimusten tukemiseen.

Lisätietoja
Laura Hänninen
puh. 02941 57312,
laura.hanninen@helsinki.fi


Helvi Knuuttilan rahastosta yliopistollisen eläinsairaalan pieneläinsairaalassa tehtävän tutkimuksen ja muun pieneläinsairaalan toiminnan tukemiseen.

Lisätietoja
Thomas Spillmann
puh. 02941 57363,
thomas.spillmann@helsinki.fi


Elintarvikehygienian tutkimusrahastosta elintarvikehygienian tutkimuksiin.

Lisätietoja
Hannu Korkeala
puh. 0400 701535,
hannu.korkeala@helsinki.fi

Apurahahakemukset on jätettävä säätiölle 31.1.2023 klo 15.00 mennessä. Jos hakee samaan aiheeseen eri rahastoista, jokaiselle rahastolle on tehtävä erillinen hakemus.

Henkilökohtainen tutkimusapuraha myönnetään, mikäli hakija ei apurahakautenaan ole päätoimisessa palvelussuhteessa. Vuoden 2023 henkilökohtainen apuraha on 2 080,42 €/kk. Apurahaa voi hakea vain kerran vuodessa hakuajan ollessa voimassa.

Matkarahat myönnetään pääsääntöisesti tuleviin matkoihin, mutta myös hakuaikana (2.1.2023 – 31.1.2023) tehdyt matkat voidaan ottaa huomioon.

Hakemusta varten täytetään tutkimus- tai matka-apurahan hakemuslomake. Hakemus ja mahdolliset liitteet tulee lähettää PDF-muodossa yhtenä tiedostona Sukunimi_Etunimi_tutkimusapuraha tai Sukunimi_Etunimi_matkaapuraha.

Hakemukset lähetetään sähköisesti säätiön kotisivujen kautta hakujärjestelmään hakuaikana 2.1.2023 – 31.1.2023 klo 15.00 mennessä.

Raportin jättäminen säätiölle on edellytys uuden apurahan myöntämiselle.
Raportointiohje ja kaavakkeet


Jokaisen tutkimusapurahan saajan on vuoden sisällä apurahan myöntämisestä raportoitava apurahan käytöstä ja tutkimuksen keskeisistä tuloksista säätiölle.

Jokaisen matka-apurahan saajan on kahden kuukauden kuluttua matkasta toimitettava lyhyt matkakertomus säätiölle.

Raportin jättäminen säätiölle on edellytys uuden apurahan myöntämiselle.

Raportti laaditaan Eläinlääketieteen tutkimuksen tukisäätiön raportointilomakkeelle ja lähetetään sähköpostilla anne.k.mikkola@helsinki.fi"Lain mukaan
vakuutusvelvollisuus koskee
kaikkia niitä Suomessa asuvia
apurahansaajia, jotka ovat
saaneet Suomesta myönnetyn
työskentelyapurahan vuonna
2009 tai sen jälkeen."


Mela -ohjeet


Apurahansaajan eläkevakuutus


Apurahansaajien eläkevakuuttaminen toteutetaan vuoden 2009 alusta Maatalousyrittäjän eläkelain mukaisesti. Lain mukaan vakuutusvelvollisuus koskee kaikkia niitä Suomessa asuvia apurahansaajia, jotka ovat saaneet Suomesta myönnetyn työskentelyapurahan vuonna 2009 tai sen jälkeen. Apurahan tulee olla tarkoitettu vähintään neljän kuukauden taiteelliseen tai tieteelliseen työskentelyyn Suomessa ja apurahasi on vuotuiseksi työtuloksi muunnettuna 4 131 euroa tai suurempi (vuonna 2022).

Apurahansaajalla on ensisijainen velvollisuus hakea itse MYEL-vakuutusta Melasta, kun hän on saanut vakuuttamisen ehdot täyttävän apurahan ja aloittanut apurahalla työskentelyn. Vakuutusta on haettava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työskentelyn aloittamisesta.

Vakuutushakemus ja lisätietoa löytyy Melan internet-sivuilta osoitteesta mela.fi.

Lähde: Mela