Hakuprosessista


Eläinlääketieteen tutkimuksen tukisäätiö julistaa haettavaksi apurahoja kerran vuodessa tammikuussa.

Hakemus toimitetaan hakuajan loppuun mennessä sähköisesti. Sähköinen versio on tallennettava ja lähetettävä kaikkine liitteineen sähköisesti säätiön hakujärjestelmään. Myöhästyneitä hakemuksia tai niiden liitteitä ei huomioida.

Apurahahakemukset on jätettävä säätiölle hakukuulutuksessa ilmoitettuun ajankohtaan mennessä.

Jos hakee apurahaa samaan aiheeseen eri rahastoista, jokaiselle rahastolle on tehtävä erillinen hakemus. Henkilökohtainen tutkimusapuraha myönnetään, mikäli hakija ei apurahakautenaan ole päätoimisessa palvelussuhteessa.

Apurahat ovat haettavissa seuraavan kerran vuonna 2025.


Hakukuulutukset ja kaavakkeet

Eläinlääketieteen tutkimuksen tukisäätiön apurahojen haku on päättynyt.

Mercedes Zachariassenin rahastosta tuotantoeläinten ja hevosten terveyden ja sairauden tutkimuksen tukemiseen. 
Lisätietoja: vanhempi kliininen opettaja, dosentti Laura Hänninen puh. 02941 57312, sähköposti laura.hanninen@helsinki.fi


Helvi Knuuttilan rahastosta ensisijaisesti yliopistollisen eläinsairaalan pieneläinsairaalassa tai pieneläinsairaalan kanssa yhteistyössä tehtävän pieneläinten terveyden ja sairauden tutkimuksen ja pieneläinsairaalan henkilökunnan jatkokoulutuksen tukemiseen.
Lisätietoja: professori Thomas Spillmann, puh. 02941 57363,  
sähköposti thomas.spillmann@helsinki.fi  


Elintarvikehygienian tutkimusrahastosta elintarvikehygienian tutkimukseen ja tutkijakoulutukseen. 
Lisätietoja: professori Janne Lundén  puh. 0294157148, sähköposti janne.lunden@helsinki.fi

Apurahahakemukset on jätettävä säätiölle 29.2.2024 klo 15.00 mennessä.  

Jos hakee samaan aiheeseen eri rahastoista, jokaiselle rahastolle on tehtävä erillinen hakemus.   

Vuoden 2024 henkilökohtainen apuraha on 2153,23 €/kk. Henkilökohtainen tutkimusapuraha myönnetään, erityisesti tutkijanuran alkuvaiheessa oleville tutkijoille. Hakija ei voi olla apurahakautenaan päätoimisessa palvelussuhteessa.   

Apurahaa voi hakea vain kerran vuodessa hakuajan ollessa voimassa. Hakijaa pyydetään tutustumaan säätiön edellisen vuoden aikana myöntämiin apurahojen summiin.  

Matkarahat myönnetään pääsääntöisesti tuleviin tieteellisiin tai jatkokoulutusmatkoihin, joissa hakijalla on aktiivinen osallistujarooli. Myös hakuaikana (1.2.2024 – 29.2.2024) tehdyt matkat voidaan ottaa huomioon. Hakemusta varten täytetään tutkimus- tai matka-apurahan hakemuslomake sekä liitteet. Hakemuslomakkeet tulee nimetä seuraavasti ja tallentaa PDF-muodossa:

sukunimi_etunimi_tutkimusapuraha_ppkkvvvv.pdf tai
sukunimi_etunimi_matka-apuraha_ppkkvvvv.pdf tai
sukunimi_etunimi_liite_ppkkvvvv.pdf

Hakemukset lähetetään sähköisesti säätiön kotisivujen kautta hakujärjestelmään hakuaikana 1.2.2024 – 29.2.2024 klo 15.00 mennessä. 

Aikaisemmin myönnetyt matka- ja tutkimusapurahojen käyttö on raportoitava 31.1.2024 mennessä. Raportin puuttuminen estää uuden apurahan myöntämisen.

 
Raportointiohje ja kaavakkeet


Jokaisen tutkimusapurahan saajan on ennen seuraava apurahan hakua raportoitava aikaisemmin myönnetyn apurahan käytöstä ja tutkimuksen keskeisistä tuloksista säätiölle.

Jokaisen matka-apurahan saajan on kahden kuukauden kuluttua matkasta toimitettava lyhyt matkakertomus säätiölle.

Raportin jättäminen säätiölle on edellytys uuden apurahan myöntämiselle.

Raportti laaditaan Eläinlääketieteen tutkimuksen tukisäätiön raportointilomakkeelle ja lähetetään sähköpostilla anne.k.mikkola@helsinki.fi"Lain mukaan
vakuutusvelvollisuus koskee
kaikkia niitä Suomessa asuvia
apurahansaajia, jotka ovat
saaneet Suomesta myönnetyn
työskentelyapurahan vuonna
2009 tai sen jälkeen."


Mela -ohjeet


Apurahansaajan eläkevakuutus


Apurahansaajien eläkevakuuttaminen toteutetaan vuoden 2009 alusta Maatalousyrittäjän eläkelain mukaisesti. Lain mukaan vakuutusvelvollisuus koskee kaikkia niitä Suomessa asuvia apurahansaajia, jotka ovat saaneet Suomesta myönnetyn työskentelyapurahan vuonna 2009 tai sen jälkeen. Apurahan tulee olla tarkoitettu vähintään neljän kuukauden taiteelliseen tai tieteelliseen työskentelyyn Suomessa ja apurahasi on vuotuiseksi työtuloksi muunnettuna 4 288 euroa tai suurempi (vuonna 2023).

Apurahansaajalla on ensisijainen velvollisuus hakea itse MYEL-vakuutusta Melasta, kun hän on saanut vakuuttamisen ehdot täyttävän apurahan ja aloittanut apurahalla työskentelyn. Vakuutusta on haettava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työskentelyn aloittamisesta.

Vakuutushakemus ja lisätietoa löytyy Melan internet-sivuilta osoitteesta mela.fi.

Lähde: Mela