Hakukuulutukset


Eläinlääketieteen tutkimuksen tukisäätiö julistaa haettavaksi v. 2024 tutkimus- ja matka-apurahoja seuraavasti:

 
Mercedes Zachariassenin rahastosta tuotantoeläinten ja hevosten terveyden ja sairauden tutkimuksen tukemiseen. 
Lisätietoja: vanhempi kliininen opettaja, dosentti Laura Hänninen puh. 02941 57312, sähköposti laura.hanninen@helsinki.fi

Helvi Knuuttilan rahastosta ensisijaisesti yliopistollisen eläinsairaalan pieneläinsairaalassa tai pieneläinsairaalan kanssa yhteistyössä tehtävän pieneläinten terveyden ja sairauden tutkimuksen ja pieneläinsairaalan henkilökunnan jatkokoulutuksen tukemiseen.
Lisätietoja: professori Thomas Spillmann, puh. 02941 57363,  
sähköposti thomas.spillmann@helsinki.fi

Elintarvikehygienian tutkimusrahastosta elintarvikehygienian tutkimukseen ja tutkijakoulutukseen. 
Lisätietoja: professori Janne Lundén  puh. 0294157148, sähköposti janne.lunden@helsinki.fi

Apurahahakemukset on jätettävä säätiölle 29.2.2024 klo 15.00 mennessä.

Jos hakee samaan aiheeseen eri rahastoista, jokaiselle rahastolle on tehtävä erillinen hakemus.

Vuoden 2024 henkilökohtainen apuraha on 2 153,23 €/kk. Henkilökohtainen tutkimusapuraha myönnetään, erityisesti tutkijanuran alkuvaiheessa oleville tutkijoille. Hakija ei voi olla apurahakautenaan päätoimisessa palvelussuhteessa.

Apurahaa voi hakea vain kerran vuodessa hakuajan ollessa voimassa. Hakijaa pyydetään tutustumaan säätiön edellisen vuoden aikana myöntämiin apurahojen summiin.

Matkarahat myönnetään pääsääntöisesti tuleviin tieteellisiin tai jatkokoulutusmatkoihin, joissa hakijalla on aktiivinen osallistujarooli. Myös hakuaikana (1.2.2024 – 29.2.2024) tehdyt matkat voidaan ottaa huomioon. Hakemusta varten täytetään tutkimus- tai matka-apurahan hakemuslomake sekä liitteet.

Hakemuslomakkeet tulee nimetä seuraavasti:

sukunimi_etunimi_tutkimusapuraha_ppkkvvvv tai
sukunimi_etunimi_matka-apuraha_ppkkvvvv tai
sukunimi_etunimi_liite_ppkkvvvv ja tallentaa pdf-formaatissa.

Hakemukset lähetetään sähköisesti säätiön kotisivujen kautta hakujärjestelmään hakuaikana 1.2.2024 – 29.2.2024 klo 15.00 mennessä.

Aikaisemmin myönnetyt matka- ja tutkimusapurahojen käyttö on raportoitava 31.1.2024 mennessä. Raportin puuttuminen estää uuden apurahan myöntämisen.