Kotieläinten sairauksiin, terveydenhuoltoon ja hyvinvointiin kohdistuvan tutkimuksen rahoittaminen on vaikeaa. Kaikki suuret tutkimuksen rahoittajat ovat määritelleet tutkimusohjelmat tai painopistealueet; missään niistä ei mainita itse eläimiin kohdistuvaa tutkimusta. Eläinten tutkimuksella näyttää olevan arvoa vain silloin, kun eläin on koe-eläimenä tai mallina ihmisten sairauksien tutkimuksessa.

Eläinlääketieteen tutkimuksen tukisäätiö haluaa rahoittaa nimenomaan sellaista eläimiin kohdistuvaa tutkimusta, jonka tarkoituksena on löytää keinoja eläinten sairauksien diagnosointiin, ennalta ehkäisyyn ja hoitoon. Lisäksi halutaan tukea tutkimusta, joka kehittää eläintenpitoa ja terveydenhuoltoa edistäen samalla kotieläinten hyvinvointia.

Jos tunnet nämä tavoitteet tärkeiksi, toivomme, että harkitset lahjoitusta säätiöllemme. Näin voit osaltasi olla edistämässä kotieläintemme terveyttä ja hyvinvointia. Käytännön järjestelyissä voi ottaa yhteyttä säätiön puheenjohtajaan Timo Soveriin.