Mercedes Zachariassenin rahasto on muodostettu neiti Elfe Mercedes Zachariassenin tekemästä testamenttilahjoituksesta, jonka arvo vuonna 1980 oli 117 967 markkaa. Rahaston tuotto on käytettävä lahjoittajan tahdon mukaisesti kotieläinten sairauksiin kohdistuvan tutkimuksen tukemiseen. Edellä sanottua tutkimusta on eläinsairauksien olemuksen, syntymekanismien ja leviämisen tuntemusta ja selittämistä edistävä tutkimus; eläinsairauksien diagnosointiin ja hoitoon liittyvä tutkimus; sekä ympäristötekijän vaikutusta eläinten terveyteen selvittävä ja ehkäisevä eläinlääketieteen tutkimus.

Helvi Knuuttilan rahasto on muodostettu LL Helvi Knuuttilan eläinlääketieteellisen korkeakoulun pieneläinklinikalle tekemästä testamenttilahjoituksesta, jonka arvo vuonna 1986 oli 599 481 markkaa. Rahaston tuotto on käytettävä kokonaisuudessaan eläinlääketieteellisen tiedekunnan pieneläinklinikan toiminnan tukemiseen ja edistämiseen lahjoittajan tahdon mukaisesti. Edellä sanottua toiminta on apurahojen myöntäminen henkilökunnan ammatilliseen jatko- ja täydennyskoulutukseen; koulutustilaisuuksien järjestämiseen henkilökunnalle; alaan liittyvään tutkimustyön tukemiseen; muun pieneläinklinikan palvelukykyyn liittyvän toiminnan tukemiseen. Rahastoin toimintoja suunnittelee, varainkäyttöä valvoo ja niiden jakamisesta päättää joka toinen vuosi valittava toimikunta.

Meeri ja Pentti Suhosen rahasto on muodostettu sisarusten Meeri ja Pentti Suhosen tekemästä lahjakirjasta Eläinlääketieteen tutkimuksen tukisäätiölle. Lahjakirjalla säätiölle myönnettiin vuonna 1997 omistus- ja hallintaoikeus Helsingissä sijaitsevaan asunto-osakkeeseen. Lahjan tuotto on käytettävä koirien ja muiden pieneläinten hoidon- ja tutkimustyön edistämiseen.

Elintarvikehygienian tutkimusrahasto rahoittaa elintarvikehygienian tutkimusta ja tutkijakoulutusta.