Mercedes Zachariaksen säätiön tuki kohdistuu erityisesti tuotantoeläinten tutkimukseen. Helvi Knuuttilan säätiö tukee laaja-alaisemmin pieneläinklinikan toimintaa, henkilökunnan koulutusta ja pieneläinten tutkimusta. Tutkimuksen kohteina ovat nimenomaan eläinten sairaudet, terveydenhuolto ja hyvinvointi – ei niinkään eläinten käyttö ihmisiin kohdistuvan tutkimuksen malleina.

Eläinlääketieteen tutkimuksen tukisäätiöllä on vahvat yhteydet eläinlääketieteelliseen tiedekuntaan: kaikki nykyisen hallituksen jäsenet ovat tai ovat olleet tiedekunnan palveluksessa. Säätiön ensimmäisenä puheenjohtajana toimi professori Ilkka Alitalo ja seuraavina puheenjohtajina professori Hannu Saloniemi vuosina 1998-2007, professori Terttu Katila-Yrjänä 2008-2015. Taitavan varainhoidon ansiosta säätiön pääoma on kasvanut huomattavasti, minkä vuoksi apurahan saajien määrää on pystytty jatkuvasti lisäämään.

Apurahoja jaettaessa priorisoidaan eläinlääketieteellisen tiedekunnan tohtoriopiskelijoita, mutta myös muut tutkijat voivat saada rahoitusta. Matka-apurahojen myönnössä asetetaan etusijalle hakijat, joilla on oma esitys kongressissa. Apurahoja jaetaan kerran vuodessa.