Jokaisen tutkimusapurahan saajan on vuoden sisällä apurahan myöntämisestä raportoitava apurahan käytöstä ja tutkimuksen keskeisistä tuloksista säätiölle.

Jokaisen matka-apurahan saajan on kahden kuukauden kuluttua matkasta toimitettava lyhyt matkakertomus säätiölle.

Raportin jättäminen säätiölle on edellytys uuden apurahan myöntämiselle.

Raportti laaditaan Eläinlääketieteen tutkimuksen tukisäätiön verkossa olevalle raportointilomakkeelle ja lähetetään sähköpostilla anne.k.mikkola@helsinki.fi

Matka-apurahan raportointikaavake
Tutkimusapurahan raportointikaavake

Travel grant report
Research grant report