Apurahansaajan eläkevakuutus

Apurahansaajien eläkevakuuttaminen toteutetaan vuoden 2009 alusta Maatalousyrittäjän eläkelain mukaisesti. Lain mukaan vakuutusvelvollisuus koskee kaikkia niitä Suomessa asuvia apurahansaajia, jotka ovat saaneet Suomesta myönnetyn työskentelyapurahan vuonna 2009 tai sen jälkeen. Apurahan tulee olla tarkoitettu vähintään neljän kuukauden taiteelliseen tai tieteelliseen työskentelyyn Suomessa ja euromäärältään vähintään 1 330 €, mikä vastaa vuosiansiona 3 980 euroa (vuoden 2020 tasossa).

Apurahansaajalla on ensisijainen velvollisuus hakea itse MYEL-vakuutusta Melasta, kun hän on saanut vakuuttamisen ehdot täyttävän apurahan ja aloittanut apurahalla työskentelyn. Vakuutusta on haettava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työskentelyn aloittamisesta.

Vakuutushakemus ja lisätietoa löytyy Melan internet-sivuilta osoitteesta www.mela.fi.

Lähde: Mela