Apurahahakemukset on jätettävä säätiölle hakukuulutuksessa ilmoitettuun ajankohtaan mennessä. Jos hakee apurahaa samaan aiheeseen eri rahastoista, jokaiselle rahastolle on tehtävä erillinen hakemus. Henkilökohtainen tutkimusapuraha myönnetään, mikäli hakija ei apurahakautenaan ole päätoimisessa palvelussuhteessa.

Apurahat ovat haettavissa seuraavan kerran vuoden 2022 tammikuussa.