Styrelsen

Styrelsen för Stödstiftelsen för veterinärmedicinsk forskning består av åtta medlemmar. Dessutom har styrelsen en ombudsman. Stiftelsens medel förvaltas av Aktia Yksityispankki och expert för stiftelsens investeringsverksamhet är direktör Jerker Hedman.

Medlemmarna i styrelsen


Laura Hänninen, docent
Hannu Korkeala, professor
Laura Parikka, forskningstekniker
Olli Peltoniemi, professor
Timo Soveri, professor
Thomas Spillmann, professor
Antti Sukura, professor
Outi Vapaavuori, professor


Jerker Hedman, direktör
Anne Mikkola, ombudsman