Fonder

Stödstiftelsen för veterinärmedicinsk forskning förvaltar medlen i följande fonder: Mercedes Zachariassenin rahasto, Helvi Knuuttilan rahasto, Meeri ja Pentti Suhosen rahasto samt Elintarvikehygienian tutkimusrahasto.

Stödstiftelsen förvaltar fonderna med följande procentandelar:

Mercedes Zachariassenin rahasto 56,3 %
Helvi Knuuttilan rahasto 42,0 %
Meeri ja Pentti Suhosen rahasto 1,0 %
Elintarvikehygienian tutkimusrahasto 0.7 %