Presentation

Stödet från Mercedes Zachariassenins stiftelse riktar sig särskilt till forskning om produktionsdjur. Helvi Knuuttilan stiftelse stöder mer övergripande smådjursklinikens verksamhet, personalutbildning och smådjursforskning. Mål för forskningen är framför allt djurens sjukdomar, hälsovård och välfärd - inte så mycket användning av djur som modell för forskning som fokuserar på människan.

Stödstiftelsen för veterinärmedicinsk forskning har nära kontakter med veterinärmedicinska fakulteten: samtliga nuvarande styrelsemedlemmar är eller har varit anställda vid fakulteten. Stiftelsens första ordförande var professor Ilkka Alitalo och följande ordförande professor Hannu Saloniemi åren 1998-2007. Tack vare skicklig kapitalförvaltning har stiftelsens kapital vuxit påtagligt varför antalet bidragsmottagare/stipendiater fortlöpande har kunnat ökas. Deltagandet i den svenska donationsprofessuren med inriktning på husdjurens välfärd år 2007 var en betydande investering.

Vid fördelning av bidrag/stipendier har doktoranderna vid veterinärmedicinska fakulteten prioritet, men även andra forskare kan få bidrag/stipendier. Sökande som har egen framställning vid en kongress ges företräde vid fördelningen av resebidrag/stipendier. Resebidrag/stipendier delas ut en gång per år.

 

Styrelsen

Styrelsen för Stödstiftelsen för veterinärmedicinsk forskning består av åtta medlemmar. Dessutom har styrelsen en ombudsman. Stiftelsens medel förvaltas av Aktia Yksityispankki och expert för stiftelsens investeringsverksamhet är direktör Jerker Hedman.

   

Fonder

Stödstiftelsen för veterinärmedicinsk forskning förvaltar medlen i följande fonder: Mercedes Zachariassenin rahasto, Helvi Knuuttilan rahasto, Meeri ja Pentti Suhosen rahasto samt Elintarvikehygienian tutkimusrahasto.

   

Donatorer

Mercedes Zachariassenin rahasto skapades av fröken Elfe Mercedes Zachariassens testamentdonation, vars värde år 1980 var 117 967 mark. Fondens avkastning ska i enlighet med donatorns vilja användas till forskning i husdjurens sjukdomar. Med denna avses forskning som främjar kunskap om och förklaring av djursjukdomars väsen, deras uppkomstmekanismer och spridning; forskning med avseende på djursjukdomars diagnos och vård samt veterinärmedicinsk forskning som utreder och förebygger miljöfaktorns inverkan på djurens hälsa.