LPA-anvisningar

Pensionsförsäkring för bidragsmottagare/stipendiater

Tecknande av pensionsförsäkring för bidragsmottagare/stipendiater görs från och med ingången av år 2009 enligt lagen om pension för lantbrukstagare. Enligt lagen gäller skyldigheten att teckna en försäkring alla stipendiater i Finland som beviljats ett arbetsstipendium från Finland år 2009 eller därefter. Stipendiet ska dessutom vara avsett för arbete utan avbrott i minst fyra månader i Finland och beloppet i euro uppgå till minst 1 276,04, vilket omvandlat till årlig arbetsinkomst är minst 3 828,13 euro (enligt nivån för 2018).

Stipendiaten har en primär skyldighet att själv ansöka om LFÖPL-försäkring hos LPA, när han eller hon beviljats ett stipendium som uppfyller villkoren för försäkringen och börjat stipendiearbetet. Försäkring ska tecknas inom tre månader från det att arbetet inletts.

Ansökan om försäkring och tilläggsinformation finns på LPA:s webbplats på adressen www.lpa.fi

Källa: LPA