Anvisningar och blanketter för rapportering

Varje bidragsmottagare/stipendiat ska inom ett år efter att bidrag/stipendium beviljats rapportera till stiftelsen vad bidraget/stipendiet använts för och forskningens viktigaste resultat.

Varje bidragsmottagare/stipendiat ska efter avslutad resa inom två månader lämna in en kort reserapport till stiftelsen.

Ett villkor för att ett nytt bidrag/stipendium ska beviljas är att en rapport lämnas in till styrelsen.

Rapporten görs på en rapportblankett som finns på Stödstiftelsen för veterinärmedicinsk forsknings webbplats och sänds antingen elektroniskt  Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen eller per post till Veterinärmedicinska fakulteten, Anne Mikkola, Paroninkuja 20, 04920 Saarentaus.