Ansökan om bidrag/stipendium

Stödstiftelsen för veterinärmedicinsk forskning utlyser bidrag/stipendier för ansökan i januari varje år. Bidrag/stipendier kan ansökas under ansökningstiderna med blanketter som finns på stiftelsens webbplats. Tilläggsinformation under punkten ”Anvisningar för ansökan”.

 

Ansökan om bidrag eller stipendium ska lämnas in till stiftelsen före den i stipendieutlysningen angivna tidpunkten. Om man ansöker om bidrag/stipendium för samma ämne ur olika fonder, ska en separat ansökan göras för varje fond. Ett personligt forskningsbidrag/stipendium beviljas den sökande om han eller hon under stipendieperioden inte är anställd i huvudsyssla.

I ansökan ska ingå belopp av ansökt bidrag/stipendium, specificerat användningsändamål, eventuell forskningsplan, sökandes hemadress, personbeteckning, beskattningskommun och bankkonto. Dessutom ska till ansökan om resebidrag/stipendium bifogas konferensarrangörens kostnadskalkyl för resa och logi som resebyrån förmedlar. Resebidrag/stipendier beviljas i regel för framtida resor.

Ansökan görs på en blankett för forskningsbidrag/stipendium eller en blankett för resebidrag/stipendium som finns på Stödstiftelsen för veterinärmedicinsk forsknings webbplats och sänds antingen elektroniskt via webbplatsen  före datum angivet i utlysningen.

   

Anvisningar och blanketter för rapportering

Varje bidragsmottagare/stipendiat ska inom ett år efter att bidrag/stipendium beviljats rapportera till stiftelsen vad bidraget/stipendiet använts för och forskningens viktigaste resultat.

Varje bidragsmottagare/stipendiat ska efter avslutad resa inom två månader lämna in en kort reserapport till stiftelsen.

Ett villkor för att ett nytt bidrag/stipendium ska beviljas är att en rapport lämnas in till styrelsen.

Rapporten görs på en rapportblankett som finns på Stödstiftelsen för veterinärmedicinsk forsknings webbplats och sänds antingen elektroniskt  Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen eller per post till Veterinärmedicinska fakulteten, Anne Mikkola, Paroninkuja 20, 04920 Saarentaus.

   

LPA-anvisningar

Pensionsförsäkring för bidragsmottagare/stipendiater

Tecknande av pensionsförsäkring för bidragsmottagare/stipendiater görs från och med ingången av år 2009 enligt lagen om pension för lantbrukstagare. Enligt lagen gäller skyldigheten att teckna en försäkring alla stipendiater i Finland som beviljats ett arbetsstipendium från Finland år 2009 eller därefter. Stipendiet ska dessutom vara avsett för arbete utan avbrott i minst fyra månader i Finland och beloppet i euro uppgå till minst 1 276,04, vilket omvandlat till årlig arbetsinkomst är minst 3 828,13 euro (enligt nivån för 2018).

Stipendiaten har en primär skyldighet att själv ansöka om LFÖPL-försäkring hos LPA, när han eller hon beviljats ett stipendium som uppfyller villkoren för försäkringen och börjat stipendiearbetet. Försäkring ska tecknas inom tre månader från det att arbetet inletts.

Ansökan om försäkring och tilläggsinformation finns på LPA:s webbplats på adressen www.lpa.fi

Källa: LPA