Apurahan hakeminen

Eläinlääketieteen tutkimuksen tukisäätiö julistaa haettavaksi apurahoja kerran vuodessa. Apurahaa voi hakea säätiön kotisivuilta löytyviltä lomakkeilta hakuaikana kunkin vuoden tammikuussa.

 

Hakukuulutukset- ja kaavakkeet

Eläinlääketieteen tutkimuksen tukisäätiö julistaa haettavaksi tutkimus- ja matka-apurahoja v. 2019 seuraavasti:

   

Apurahahakemukset on jätettävä säätiölle hakukuulutuksessa ilmoitettuun ajankohtaan mennessä. Jos hakee apurahaa samaan aiheeseen eri rahastoista, jokaiselle rahastolle on tehtävä erillinen hakemus. Henkilökohtainen tutkimusapuraha myönnetään, mikäli hakija ei apurahakautenaan ole päätoimisessa palvelussuhteessa.

Hakemuksiin tulee liittää anottavan apurahan määrä, yksilöity käyttötarkoitus, mahdollinen tutkimussuunnitelma, hakijan kotiosoite, henkilötunnus, verotuskunta ja pankkitili. Lisäksi matka-apurahahakemuksiin tulee liittää matkan ja majoituksen kustannusarvio.

Apurahat ovat haettavissa seuraavan kerran vuoden 2019 tammikuussa. Apurahaa haetaan lähettämällä apurahahakemus sekä liitteet sähköisesti näiden sivujen kautta.

   

Raportointiohjeet ja kaavakkeet

Jokaisen tutkimusapurahan saajan on vuoden sisällä apurahan myöntämisestä raportoitava apurahan käytöstä ja tutkimuksen keskeisistä tuloksista säätiölle.

Jokaisen matka-apurahan saajan on kahden kuukauden kuluttua matkasta toimitettava lyhyt matkakertomus säätiölle.

Raportin jättäminen säätiölle on edellytys uuden apurahan myöntämiselle.

Raportti laaditaan Eläinlääketieteen tutkimuksen tukisäätiön verkossa olevalle raportointilomakkeelle ja lähetetään joko sähköisesti Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen   tai postitse Eläinlääketieteelliseen tiedekuntaan, Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto,
Anne Mikkola, Paroninkuja 20, 04920 Saarentaus

Matka-apurahan raportointikaavake

Tutkimusapurahan raportointikaavake

 

 

   

MELA-ohjeet

Apurahansaajan eläkevakuutus

Apurahansaajien eläkevakuuttaminen toteutetaan vuoden 2009 alusta Maatalousyrittäjän eläkelain mukaisesti.
Lain mukaan vakuutusvelvollisuus koskee kaikkia niitä Suomessa asuvia apurahansaajia, jotka ovat saaneet Suomesta myönnetyn työskentelyapurahan vuonna 2009 tai sen jälkeen. Apurahan tulee olla tarkoitettu vähintään neljän kuukauden taiteelliseen tai tieteelliseen työskentelyyn Suomessa ja euromäärältään vähintään 1 276,04,
mikä vastaa vuosiansiona 3 828,13 euroa (vuoden 2018 tasossa).

Apurahansaajalla on ensisijainen velvollisuus hakea itse MYEL-vakuutusta Melasta, kun hän on saanut vakuuttamisen ehdot täyttävän apurahan ja aloittanut apurahalla työskentelyn. Vakuutusta on haettava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työskentelyn aloittamisesta.

Vakuutushakemus ja lisätietoa löytyy Melan internet-sivuilta osoitteesta www.mela.fi.

Lähde: Mela